نظارت بر گران‌فروشی‌ و تخلفات اصناف با سامانه ۱۲۴

  • 1398/05/21
  • 23:11
نظارت بر گران‌فروشی‌ و تخلفات اصناف با سامانه ۱۲۴

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طی تیرماه در مجموع ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ دریافت شده است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار