تقویت مبادلات تجاری و تولیدی با کشورهای ساحلی خزر

  • 1398/05/21
  • 23:11
تقویت مبادلات تجاری و تولیدی با کشورهای ساحلی خزر

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از آمادگی ایران در جهت تقویت بیش از پیش مبادلات با کشورهای ساحلی خزر در زمینه های مختلف تولیدی و تجاری خبر داد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار