قیمت عرضه دام زنده در عید سعید قربان ۴۷ هزار تومان است

  • 1398/05/21
  • 08:09
قیمت عرضه دام زنده در عید سعید قربان ۴۷ هزار تومان است

مدیرکل برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت با اشاره به برنامه های تامین دام در عید قربان گفت: عرضه دام بهداشتی از اولین ساعات روز در محلهای از پیش تعیین شده آغاز می شود.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار